Type graven in Nederland

In Nederland zijn er twee verschillende soorten graven: algemene graven en particuliere graven. Particuliere graven worden ook wel eigen graven, familiegraven of koopgraven genoemd … 

Type graven in België

In België zijn er twee verschillende soorten graven op de gemeentelijke en intergemeentelijke begraafplaatsen: graven zonder concessie en graven met concessie, vastgelegd in het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging …

Vergelijking tussen Nederland en België

Samenvattende vergelijking tussen type graven in Nederland en België …

Pin It on Pinterest