Startkapitaal

Voor het opstarten van de begraafplaats en om op zoek te kunnen gaan naar een geschikt perceel grond heeft de Stichting Islamitische Begraafplaatsen Ar-Rawdah een startkapitaal nodig van € 150.000. Dit is de verwachte kost voor het verkrijgen van de vergunning en bestemmingsplanwijziging door de gemeente, het maken van het reglement voor de uitgifte van graven die voldoen aan de Nederlandse wet, en de bodemonderzoeken.

Powered by: €uroPAY

Voortgang

  • Startdoel: € 150.000 5% 5%

 

 

Stichting Islamitische Begraafplaatsen Ar-Rawdah
IBAN: NL 92 INGB 0008 36 36 44
KVK nummer: 71730362

Indien men op vrijwillige basis geld investeert in een goed doel dan is dit een vorm van liefdadigheid (sadaqah). Sadaqah djāriyah (blijvende vorm van liefdadigheid) heeft te maken met de duur van het nut van de liefdadigheid. Zolang men op een goede manier gebruik maakt van de begraafplaats is de vorm van liefdadigheid lopende en wordt de investeerder voorzien van een beloning door Allah, mits Allah zijn daad accepteert op basis van de zuiverheidsgraad van de intentie, de zuiverheid van de afkomst van het geld, de behoefte / noodzaak van de begraafplaats in de regio / tijdperk / context,.. Wa Allāhoe a’lam (En Allah is de Alwetende).

Pin It on Pinterest