Samenvattende vergelijking tussen type graven in Nederland en België

LandType grafBeschrijvingDuur grafrechtVerlenging grafrecht
NederlandAlgemeen2 of 3 personen vreemd voor elkaar die kort na elkaar overlijden worden in één graf begraven en worden in volgorde van binnenkomst’ begraven’.10 jaar nadat de laatste overledene in het graf begraven werd kan er geruimd worden.Niet mogelijk maar afhankelijk van gemeente opgraving en herbegraving wel (overgang van algemeen naar particulier graf)
NederlandNederlandU huurt het recht op het graf voor een termijn bepaald door de begraafplaats. U als rechthebbende bepaalt wie nu en later in het graf wordt begraven. U onderhoud het graf of de begraafplaats doet dit tegen betaling.Minimum 10 jaar maar afhankelijk van gemeente meestal 20 jaar. Alleen in Apeldoorn, De Bilt en Utrecht kan onbepaalde duur verkregen worden.Meestal verlenging voor telkens 10 jaar mogelijk. Sommige begraafplaatsen bieden de keuze om 5, 10, 15 of 20 jaar te verlengen.
BelgiëZonder concessieIndien u overlijdt of ingeschreven bent in een bepaalde gemeente, is de gemeente verplicht u kosteloos te begraven. De gemeente bekostigd het onderhoud.10 jaar, daarna kan de gemeente beslissen om het graf te verwijderen.Niet mogelijk maar afhankelijk van gemeente opgraving en herbegraving wel (overgang van begraven zonder concessie naar begraven met concessie)
BelgiëMet concessieEen concessie is een graf dat wordt ‘gehuurd’ voor een periode bepaald door de gemeente. De concessiehouder onderhoudt het graf.Afhankelijk van gemeente minimum 15 jaarAfhankelijk van gemeente voor een periode van 10, 20 of 30 jaar. De maximale looptijd van een concessie bedraagt 50 jaar.

Pin It on Pinterest