Samenstelling van Bestuur

Kim Hendrickx - voorzitter

Reeds 10 jaar ben ik betrokken bij De-Koepel als bestuurslid waarvan 6 jaar als vicevoorzitter. Na eerste gesprekken met de bestuurders van Amanah uitvaartzorg was ik onder de indruk van hun missie; de realisatie van een eigen begraafplaats met eeuwige grafrust. Door hun gedrevenheid – met Allahs wil uiteraard – hebben zij reeds een eigen islamitische uitvaartzorg in Utrecht tot stand gebracht. Gezien onze gemeenschappelijke missie hebben we onze krachten gebundeld en Ar-Rawdah opgericht. Op hun uitnodiging ben ik voorzitter geworden en aanvaardde ik de verantwoordelijkheid deze op mij te nemen.

Aisha Pijnenburg - secretaris

Assalāmoe ‘alaykoem,

mijn naam is Aisha Pijnenburg. Samen met Amina van der Eijk hebben wij Islamitische Uitvaartzorg Amanah opgericht. Sinds 2008 ben ik actief in de Uitvaartzorg.

In mijn jarenlange parcours in deze sector heb ik veel (financiële) zorgelijke momenten meegemaakt en ervaring opgedaan betreffende het begraven en opgraven van lichamelijke overschotten van moslims in Nederland en eveneens in België.

Er zijn meerdere bevolkingsgroepen in Nederland en België die aangewezen zijn op begraven in Nederland. Voor deze groepen is een betaalbare islamitische privé-begraafplaats met grafrust voor onbepaalde tijd, heel erg belangrijk.

Het begraven van een moslim is een gemeenschappelijke verplichting. Deze verplichting vervul ik graag en daarom heb ik bij Ar-Rawdah de taak van secretaris op mij genomen.

Bart Buytaert - penningmeester

Ik ben 8 jaar bestuurslid bij De-Koepel moskee waarvan 6 jaar als voorzitter. Door mijn jarenlange ervaring en contacten met nieuwe moslims merkte ik op dat het voor hun niet vanzelfsprekend is om met eeuwige grafrust begraven te worden ver van hun thuisland, familie en vrienden. Daarom is het noodzakelijk om op een goed bereikbaar islamitische begraafplaats in Nederland voor onbepaalde tijd begraven te kunnen worden en wil ik dit samen met Ar-Rawdah realiseren.

Amina van der Eijk - algemeen bestuurslid

Assalāmoe ‘alaykoem.

Mijn naam is Amina van der Eijk en ik ben mede-oprichtster van Islamitische Uitvaartzorg Amanah.

Samen met mijn collega Aisha Pijnenburg hebben wij Islamitische Uitvaartzorg Amanah opgericht ten behoeve van de Islamitische gemeenschap.

Al 6 jaar ben ik werkzaam in de uitvaart en dat doe ik dit nog steeds uit volle overtuiging en plichtsbesef.

Zeker omdat er nu veel moslims in Nederland begraven willen en moeten worden, zet ik mij in als algemeen bestuurslid van Ar-Rawdah om een begraafplaats te realiseren voor onbepaalde tijd te Nederland, ten behoeve van de Islamitische geloofsgenoten in Nederland en België.

Esma Derkaoui - algemeen bestuurslid

Reeds 3 jaar ben ik bij Islamitische Uitvaartzorg Amanah actief. Heden ben ik algemeen bestuurslid bij Ar-Rawdah, vooral om mijn grote doel te realiseren, insha Allah: voor de moslimgemeenschap in België en Nederland, een betaalbare en voor onbepaalde tijd grafrust verzorgen op particuliere grond.

De noodzaak hiervan is enorm groot en dit zie ik als moslima voornamelijk als mijn missie.

Pin It on Pinterest