Samenstelling van Bestuur

Kim Hendrickx - voorzitter

Sinds 2007 ben ik betrokken bij De-Koepel moskee als bestuurslid en vanaf 2012 als vicevoorzitter. Na eerste gesprekken met de bestuurders van Amanah uitvaartzorg was ik onder de indruk van hun missie; de realisatie van een eigen begraafplaats met eeuwige grafrust. Door hun gedrevenheid – met Allahs wil uiteraard – hebben zij reeds een eigen islamitische uitvaartzorg in Utrecht tot stand gebracht. Gezien onze gemeenschappelijke missie hebben we onze krachten gebundeld en Ar-Rawdah opgericht. Op hun uitnodiging ben ik voorzitter geworden en aanvaardde ik de verantwoordelijkheid deze op mij te nemen.

Aisha Pijnenburg - secretaris

Assalāmoe ‘alaykoem,

mijn naam is Aisha Pijnenburg. Samen met Amina van der Eijk hebben wij Islamitische Uitvaartzorg Amanah opgericht. Sinds 2008 ben ik actief in de Uitvaartzorg.

In mijn jarenlange parcours in deze sector heb ik veel (financiële) zorgelijke momenten meegemaakt en ervaring opgedaan betreffende het begraven en opgraven van lichamelijke overschotten van moslims in Nederland en eveneens in België.

Er zijn meerdere bevolkingsgroepen in Nederland en België die aangewezen zijn op begraven in Nederland. Voor deze groepen is een betaalbare islamitische privé-begraafplaats met grafrust voor onbepaalde tijd, heel erg belangrijk.

Het begraven van een moslim is een gemeenschappelijke verplichting. Deze verplichting vervul ik graag en daarom heb ik bij Ar-Rawdah de taak van secretaris op mij genomen.

Bart Buytaert - penningmeester

In 2009 vervoegde ik het bestuur van De-Koepel moskee waar ik verantwoordelijk werd voor het afnemen van attesten tot bekering (Shahada’s) en de registratie van nieuwe moslims. Drie jaar later werd ik benoemd tot voorzitter, een taak die ik tot heden nog steeds opneem. Uit mijn jarenlange gesprekken met nieuwe moslims merkte ik op dat het voor hun niet vanzelfsprekend is om met eeuwige grafrust begraven te worden in een land ver van hun gezin, familie en vrienden. Vandaar zag ik de noodzaak in om een goed bereikbare islamitische begraafplaats in Nederland te realiseren voor onbepaalde tijd, dicht bij huis.

Amina van der Eijk - algemeen bestuurslid

Assalāmoe ‘alaykoem.

Mijn naam is Amina van der Eijk en ik ben mede-oprichtster van Islamitische Uitvaartzorg Amanah.

Samen met mijn collega Aisha Pijnenburg hebben wij Islamitische Uitvaartzorg Amanah opgericht ten behoeve van de Islamitische gemeenschap.

Al 6 jaar ben ik werkzaam in de uitvaart en dat doe ik dit nog steeds uit volle overtuiging en plichtsbesef.

Zeker omdat er nu veel moslims in Nederland begraven willen en moeten worden, zet ik mij in als algemeen bestuurslid van Ar-Rawdah om een begraafplaats te realiseren voor onbepaalde tijd te Nederland, ten behoeve van de Islamitische geloofsgenoten in Nederland en België.

Esma Derkaoui - algemeen bestuurslid

Reeds 3 jaar ben ik bij Islamitische Uitvaartzorg Amanah actief. Heden ben ik algemeen bestuurslid bij Ar-Rawdah, vooral om mijn grote doel te realiseren, insha Allah: voor de moslimgemeenschap in België en Nederland, een betaalbare en voor onbepaalde tijd grafrust verzorgen op particuliere grond.

De noodzaak hiervan is enorm groot en dit zie ik als moslima voornamelijk als mijn missie.

Hamza Mdaouchi - algemeen bestuurslid
Abdelhamid Kadi Ouahabi - algemeen bestuurslid
Sahmeddine Chatar- algemeen bestuurslid

Sinds enkele jaren draai ik al mee in het humanitaire verenigingsleven.

Ergens rond 2015 zijn we beginnen brainstormen over de realisatie van een eigen begraafplaats met eeuwige grafrust. Het was een weg van vallen en opstaan, en we merkten dat er verschillende mensen naast elkaar werkten met hetzelfde doel. Daarom is er beslist om de handen in elkaar te slaan en ben ik op 1 april 2020 toegetreden tot het bestuur .

Binnen Ar-Rawdah maak ik ook deel uit van de raad van toezicht, dit is belangrijk zodat er eerlijke, neutrale en integere beslissingen kunnen genomen worden in het belang van de gemeenschap en niet van een individu.

Pin It on Pinterest