Inleiding


De Stichting Islamitische Begraafplaatsen Ar-Rawdah 
zet zich in voor het realiseren van begraafplaatsen in Nederland voor Belgische en Nederlandse moslims. De eerste generatie islamitische migranten heeft doorgaans een voorkeur voor begrafenis in het land van herkomst. Echter voorziet de stichting een toename van de behoefte aan islamitische begraafplaatsen in Nederland en België, in het bijzonder onder jongere generaties, dat voortkomt uit de collectieve plicht (Fard Kifâya) van moslims om hun doden te begraven. Bovendien zijn er mensen voor wie begrafenis in Nederland en België onvermijdelijk is, zoals bekeerlingen en vluchtelingen, de laatstgenoemde kunnen niet terug naar het land van herkomst. Bijkomend een ieder die niet in het land van herkomst wil begraven worden omwille van het nageslacht en de vrienden de kans te geven hun graf te bezoeken in het thuisland Nederland en België.

De stichting wil de Nederlandse Wet op de lijkbezorging (Wlb) exploiteren dat toelaat om:

De bovenstaande eerste drie punten zijn wettelijk niet mogelijk in België.

Samenvattende vergelijking tussen de wetgeving in Nederland en België

KwestieNederlandBelgië
Privébegraafplaats (bijzondere begraafplaats) oprichtenJaNeen
Graf voor onbepaalde duurJaNeen
Begraven binnen de 36 uurJa Ja[1]
Begraven in een lijkwadeJaJa

 

[1] In België kan deze toestemming 24 uur na het overlijden worden verleend. Een vrijstelling van deze regel kan worden aangevraagd maar wordt gereguleerd door verschillende regionale en gemeentelijke wetten omdat er geen federale wet is om deze kwestie te regelen.

Pin It on Pinterest