Grafkosten in Nederland en België


De kosten van een graf in Nederland en België lopen sterk uiteen. Het belangrijkste verschil tussen deze twee landen is dat Belgische begraafplaatsen gratis 
openbare graven (zonder concessie) bieden, terwijl in Nederland openbare (algemene) graven moeten worden betaald. De kosten kunnen variëren. In de gemeente Den Haag zijn de kosten van een algemeen graf dat voor tien jaar wordt verleend € 747,00 terwijl in de gemeente Dokkum een algemeen graf € 1.724,00 kost. Er zijn grote verschillen tussen de twee landen wanneer er voor een privégraf (in Nederland particulier graf en in België graf met concessie) gekozen wordt. De begrafeniskosten in Nederland lijken veel hoger dan in België. Een aanzienlijk deel van de hogere kosten in Nederland bestaat uit de kosten voor het onderhoud van het graf en de openbare tuin en struikgewas op de begraafplaatsen. In België worden deze kosten voornamelijk gedekt door gemeenten, terwijl in Nederland deze kosten in rekening worden gebracht. Een ander verschil is dat mensen in België die niet in de gemeente wonen waar ze begraven willen worden, een aanzienlijk hogere prijs betalen dan degenen die in de gemeente hebben gewoond. Bijvoorbeeld, in de Belgische gemeente Antwerpen, is de kost van een graf met concessie van vijfentwintig jaar voor een inwoner van de gemeente € 500,00 terwijl iemand van buiten Antwerpen € 1.000 betaalt voor hetzelfde graf. De begrafeniskosten in Nederland zijn nog steeds veel hoger. De gemeente Den Haag rekent € 3.566,00 inclusief € 1.140,00  voor het onderhoud van het graf en groen, voor een particulier graf van dertig jaar. Om de grafkosten op gemeentelijke begraafplaatsen in Nederland te vinden zie https://www.monuta.nl/grafkostenmeter.

In Nederland en België wordt de kost van respectievelijk een particulier graf en graf met concessie op een gemeentelijke begraafplaats door de gemeente vastgelegd. Binnen beide landen kan dit sterk uiteenlopen tussen gemeenten. In Nederland zie: Grafkosten verschillen sterk per gemeente. Zoals reeds vermeld in de Belgische gemeente Antwerpen is de kost van een graf met concessie van vijfentwintig jaar voor een inwoner van de gemeente € 500,00 terwijl in de Belgische gemeente Aalst-Oost Vlaanderen de kost van een graf met concessie van vijfentwintig jaar voor een inwoner van de gemeente € 1.065 is.

Bron: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/28740/04.pdf?sequence=10

Pin It on Pinterest