Demografie van moslims in Nederland en België

 

Het geschatte aantal moslims in 2011 in Nederland varieerde tussen 857.000 en 950.000 en tussen 410.000 en 628.000 in België. Moslims in beide landen verschillen in hun etnische en culturele achtergrond, in hun aanhang aan verschillende islamitische denominaties, rechtsscholen (madhhâhib, enkelvoud madhhab) en in hun sympathie voor verschillende moderne islamitische ideeën. Tegenwoordig zijn de Marokkaanse en Turkse etnische groepen goed voor de meerderheid van de moslimbevolking van beide landen, ongeveer 80 procent. De overige 20 procent komt uit verschillende landen en regio’s zoals Suriname, Indonesië, Irak, Iran, Zuid-Azië, de Balkan en Sub-Sahara Afrika inclusief kleine groepen Nederlandse en Belgische bekeerlingen.

Ongeveer 85 procent van de moslims wereldwijd behoort tot de soennitische tak van de islam welk zich in Nederland en België weerspiegelt. Naast de soennieten, bevinden zich ook sjiieten, alevieten en Ahmadiyya  in beide landen. Sjiieten vormen een belangrijk deel van de Iraanse en Iraakse gemeenschappen, alevieten van de Turkse gemeenschap, terwijl de Ahmadiyya voornamelijk een onderdeel van de Surinaamse en Pakistaanse gemeenschappen zijn. In Nederland varieert het aantal sjiieten tussen 50.000 en 90.000, alevieten tussen 60.000 en 90.000 en het aantal Ahmadiyya wordt geschat op ongeveer 10.000 aanhangers. In België wordt het aantal sjiieten geschat op tussen 10.000 en 15.000, alevieten op 16.000 en Ahmadiyya op ongeveer 2.000 aanhangers.

Bron: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/28740/01.pdf?sequence=13

Pin It on Pinterest